Odnes utstillinga 2012

Arrangeres i Odnes (Søndre Land) søndag 22.04.2012

For drivende hunder gr. 6 tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund.

Dommer: Torbjørn Granheim Påmelding innen 02.04.2012

 

Gjøvik utstillinga 2012

Arrangeres på Redalen idrettsplass søndag 12.08.2012

For drivende hunder gr. 6 tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund.

Dommer: Elin Normannseth Påmelding innen 20.07.2012

Påmeldinger sendes: Vestoppland Harehundklubb

Postboks 36

2838 SNERTINGDAL

Påmeldingsavgift kr. 350,- sendes: Bankgiro: 2010.23.14833

Merk innbetalingen med hundens rase, navn og reg.nr.

Kontaktperson / Utstillingsleder: Jan Snorre Landgraff, Tlf.: 473 75 369

Kvittering for innbetalt påmeldingsavgift, samt registreringsbevis og vaksinasjonsattest ikke eldre enn 2 år

forevises på utstillingsdagen. Det tas forbehold om dommerendringer.

Vestoppland HHK ønsker alle hundeinteresserte vel møtt.