JAKT 2007
Midtre Snertingdal Grunneierlag

SMÅVILTJAKT
Hare og skogsfugl med og uten hund

Jakttid:
15.09-23.09 og 01.10.-23.12

Priser:

Sesongkort innenbygdsboende/grunneiere kr 700.- Sesongkort utenbygdsboende kr 1000.-
Ukekort kr 400.-, Weekendkort (2 døgn) kr 200,-

Kort selges hos:

Kristian Brobakken, Øverrovegen 295, tlf 611 84 463
og Snertingdal Servicesenter (SHELL), tlf 611 84 318

  RÅDYRJAKT

Jakttid:
01.10.-23.12

Inndeling i vald. Anbud jaktlag minstepris pr. dyr kr 500.-

Anbud på vald sendes til Lars Ligaarden, 2838 Snertingdal innen 1.september

Kortsalg fra 1.september

Sauereinbevis må framlegges ved kjøp av kort ved jakt i første periode (15.09-23.09)

Nærmere opplysninger hos Lars Ligaarden

611 84 496/ 970 29 562/ larliga@online.no.