Årets Hund

Aktuelle kandidater må meldes skriftlig til Jan Erik Lien, Skaugerudveien 122, 2847 Kolbu, senest og innen 31.12.2011 Det kåres årets hund både for småhund og støver.

 

Vedtekter for utvelgelse av årets hund Vestoppland HHK

For å kunne delta i kåringen må eier ha vært medlem i Vestoppland HHK gjeldende kalenderår.
Maks 4 resultater er tellende, hvorav 1 skal være utstillingsresultat, og inntil 3 skal være jaktprøve-resultat. For å delta i kåringen må hunden ha minimum 1 utstillingsresultat og 1 jaktprøveresultat i gjeldende kalenderår. Kun en poengtildeling pr. arrangement. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. Er hundene på dagen like gamle, deles tittelen årets hund mellom disse.
Det presiseres at man benytter kalenderåret for tellende resultater (01.01. – 31.12.).
Ved resultater oppnådd i utlandet, må dokumentasjon medsendes (kopi av jaktprøveprotokoll / kritikkskjema). Anmeldelse til årets hund sendes leder for jaktprøvekomiteen senest 31.12.åå (poststemplet dato).

Poengberegningen skjer ut fra følgende skalaer:

Støver:


Jaktprøver

 

 

Utstilling

 

NM vinner

100 poeng

 

BIR / BIM / BIG

12 poeng

DM vinner

+ 5 poeng

*(legges til premiepoeng)

CK / CERT

10 poeng

1. EP

20 poeng

 

(Exc.) Excellent / Utmerket type

8 poeng

2. EP

15 poeng

 

(VG) Very Good / Meget god type

5 poeng

3. EP

13 poeng

 

(G) Good /
God type

2 poeng

1. ÅP

12 poeng

 

(S) Sufficient / Godtagbar type

0 poeng

2. ÅP

8 poeng

 

 

 

3. ÅP

4 poeng

 

 

 

*DM vinner får 5 poeng lagt til premiepoengene (eks. 1.EP, 20 p. + 5 p. = 25 poeng)

Småhund:


Jaktprøver

Hare

Rev

Rådyr

 

Utstilling

 

1. ÅP / SP

12 poeng

10 poeng

8 poeng

 

BIR / BIM / BIG

12 poeng

2. ÅP / SP

8 poeng

6 poeng

4 poeng

 

CK / CERT

10 poeng

3. ÅP / SP

4 poeng

3 poeng

2 poeng

 

(Exc.) Excellent / Utmerket type

8 poeng

NM vinner

100 poeng

(uavhengig av losdyr)

 

(VG) Very Good / Meget god type

5 poeng

 

 

 

 

(G) Good /
God type

2 poeng

 

(S) Sufficient / Godtagbar type

0 poeng

Det gis 5 poeng i tillegg for oppnådd N JCH og 2 poeng for N UCH (gjelder både støver og småhund).

Vedtekter for utvelgelse av årets revhund Vestoppland HHK
For å kunne delta i kåringen må eier ha vært medlem i Vestoppland HHK gjeldende kalenderår.
Maks 4 resultater er tellende og premieringen skal være oppnådd i Norge.
Kun en poengtildeling pr. arrangement.
Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. Er hundene på dagen like gamle, deles tittelen årets hund mellom disse. Det presiseres at man benytter kalenderåret.

Anmeldelse til årets revhund sendes leder for jaktprøvekomiteen senest 31.12.åå (poststemplet dato).
Poengberegningen skjer ut fra følgende skalaer:
Støver/småhund:


Jaktprøver

Rev

1. ÅP / SP

10 poeng

2. ÅP / SP

6 poeng

3. ÅP / SP

3 poeng

Det gis 5 poeng i tillegg for oppnådd N J(R)CH .