Arbeidsprogram Vestoppland HHK 2012


Lydighetsdressur

Kr. 300,- for medl.
Kr. 500,- for ikke medl.


Lydighetsdressur / ringtrening arrangeres i Gjøvik, med start i slutten av mai. Minimum 7 deltakere.

Påmelding Per Arne Fosnes, telefon 948 91 776, innen 20.05.12.


Sau / hund

Gjøvik / Toten / LandKlubben har i år ikke noe tilbud til våre medlemmer. Vi anbefaler våre medlemmer å kontakte lokale jeger og fiskeforeninger. Vi vil imidlertid jobbe med å få til et nytt tilbud til klubbens medlemmer fra 2013.


Utstillinger 2012


  • Odnes 22.April


  • Redalen Idrettsplass søndag 19.August

Påmeldingsfrist og betalingsfrist Fredag 10. August
Dommer: Elin Normannseth


Påmeldingsadresse begge utstillinger er:
Vestoppland HHK p.b. 36, 2838 Snertingdal eller web

påmelding.

Innbetaling kr. 350,- til konto: 2010.23.14833. Husk å

merke innbetaling med utstilling og hundens navn og

reg. nummer


Se for øvrig annonse i Harehunden og på vår hjemmeside.

Kontaktperson: Jan Snorre Landgraff, 47375369Jaktprøver 2012  • NORKILPA – EP Valdres

15 – 16 Oktober begrenset deltagelse

  • DM Osbakken, 3 – 4 November

  • KLM Osbakken 24 – 25 November

  • EP Totenåsen, 23 – 24 Februar 2013

  • Åpne prøver 2012

2x ÅP og 1xRR. Vanlige tids perioder


Se for øvrig annonser i Harehunden og på vår hjemmeside

Spørsmål kan rettes til Jan Erik Lien, telefon 922 41 982.

Vi ber om at de som har oppnådd N JCH med sin hund forrige

sesong, melder dette til Jan Erik Lien Skaugerudveien 122,

2847 Kolbu , ila Mai.


Medlemsaften

Vi vil arrangere en medlemskveld til høsten med et aktuelt jakttema. Dette vil bli på Osbakken samme dag som dommermøte dvs 16.August 2012, men kl. 19.00

Alle er velkommen !
DommerkveldSlippkveldOsbakken, Torsdag 16.08.12, Kl. 18.00

Alle dommere har møteplikt!

Eventuelle forfall meldes til Jan Erik Lien, telefon 922 41 982,

senest dagen før.
Jaktprøve komiteen vil også i år arrangere en slippkveld/dommerkveld i september. Dette ordnes av jaktprøve komiteen på dommermøte og fordeles på flere områder. Nærmere informasjon kommer på dommermøte.


Årets hund 2012
Småhund / Støver /

Årets Revhund


Alle som har kandidater til årets hund / revhund, melder dette skriftlig til Jan Erik Lien innen 31.12.12.

Se kriterier / regler på vår hjemmeside.

Vær oppmerksom på at det kreves et utstillingsresultat for å delta, unntatt for årets revhund.

Regler fås tilsendt ved henvendelse til Jan Erik, telefon 92241982, eller se vår hjemmeside.
Styret ønsker med dette alle våre medlemmer lykke til i kommende sesong, og oppfordrer alle til å stille sine hunder på utstillinger og jaktprøver.


Vi oppfordrer også alle til å sende inn bilder av sine hunder til hjemmesida.

Bildene sendes: per_bergli@hotmail.com


Adresse til vår hjemmeside: www.vhhk.no


Kontaktinfo Vestoppland HHK’s styre:

Navn

Funksjon

Tlf.

Mob.tlf.Jan Arne Haugom


Formann

61186810

977 35820


Per Arne Fosnes

 

Nestformann

61170253

948 91776


Per Olav Bergli

 

Kasserer/Sekretær

61184277

916 62090


Roy Tveit

 

Styremedlem

61181715

906 58672


Svein Andreassen

 

Styremedlem

61126197

970 37819


Jan Erik Lien

 

Formann jaktprøvekomiteen


922 41982


Jan Snorre Landgraff

 

Formann Utstillingskomiteen


473 75369


Thomas Wasenden

 

1.varamann


481 91454

Vest Oppland HHK

Styret